Aktualności

Ruch pieszych

Ruch pieszych  wchodzących i wychodzących z Cmentarza odbywa się bez zmian dostępnymi bramkami otwartymi całodobowo  brama główną nr 1., wejściem od strony ul . Śluzowej Nr. 2,  oraz wejściem nr4 4 od strony  ul. Gdańskiej. 

Prace remontowe

Na wszelkie prace remontowe mający charakter prac ziemnych, budowlanych ,renowacyjnych
i nasadzeń drzew ozdobnych, wymagane jest posiadanie stosownego zezwolenia po uprzednim uzgodnieniu w biurze administracji i uiszczeniu stosownej opłaty.
/ Regulamin Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu pkt. 12 /

Toaleta

Toaleta cmentarza znajdująca się przy budynku Kaplicy czynna jest codziennie w soboty oraz niedziele od godz.8.00 do 19.00. Administracja cmentarza prosi o przestrzeganie zasad właściwego użytkowania toalet.

Droga wewnętrzna

W miesiącu październiku 2015 r. oddano w użytkowanie wewnętrzną drogę cmentarza przyległą
do nowej części cmentarza. Wjazd na drogę odbywa się bramą nr 2 od strony ul. Śluzowej. Administracja  Cmentarza przypomina o respektowaniu przez kierowców znaków drogowych oraz prosi o nieparkowanie samochodów w tzw. zatoczkach drogi, które służą do utrzymania płynności ruchu  pojazdów.

Strony