Droga wewnętrzna

W miesiącu październiku 2015 r. oddano w użytkowanie wewnętrzną drogę cmentarza przyległą
do nowej części cmentarza. Wjazd na drogę odbywa się bramą nr 2 od strony ul. Śluzowej. Administracja  Cmentarza przypomina o respektowaniu przez kierowców znaków drogowych oraz prosi o nieparkowanie samochodów w tzw. zatoczkach drogi, które służą do utrzymania płynności ruchu  pojazdów.