KU PAMIĘCI TYM

KU PAMIĘCI TYM ...
... KTÓRZY OD NAS ODESZLI

zapal znicz
 

Slajd: