Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BOLESŁAWIECKI RIPOK...

...czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych już funkcjonuje.

 W minionym miesiącu spółka MZGK Bolesławiec otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pozwolenie zintegrowane, które zezwala na korzystanie z nowo wybudowanej kompostowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (ZUOK). Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało na zwiększeniu wydajności części biologicznej (procesu kompostowania) o 12 000 Mg/rok, co pozwoliło spełnić ustawowe wymogi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). „Zwiększenie wydajności procesu kompostowania nastąpiło poprzez zagospodarowanie istniejących boksów na odpady, co pozwoliło Spółce na racjonalne wydatkowanie środków finansowych: inwestycja kosztowała ok. 1,4 mln. zł., (z czego prawie 1 mln. zł. pochodziło ze środków unijnych), gdy inne firmy budują podobne kompostownie za ok. 5-6 mln. zł, więc Spółka dużo zaoszczędziła ” – mówi Jarosław Kowalski dyrektor ds. inwestycji i ochrony środowiska MZGK Bolesławiec.

RIPOK w Trzebieniu znajduje się w Regionie zachodnim Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  i zgodnie z prawem jest jedną z dwóch takich instalacji w regionie do których obowiązkowo muszą trafiać zmieszane odpady komunalne z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

 „Posiadanie przez miasto Bolesławiec własnej firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców oraz  RIPOK wraz z kwaterą składowiskową na ponad 40 lat jak również prowadzona prawidłowo polityka inwestycyjna (w roku 2014 spółka MZGK zamknęła kolejny projekt unijny polegający na doposażeniu w sprzęt i urządzenia ZUOK w Trzebieniu z dofinansowaniem ok. 1 mln. zł.) pozwala mieć nadzieję na utrzymanie w przyszłości stabilności cen jaką płacą mieszkańcy za odbiór odpadów” – mówi Władysław Bakalarz Prezes MZGK.

Reportaż AZART-SAT

wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe