Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Opis projektu

logo

Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

 

Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0002/19 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i Zasoby, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami”.

 Przedmiotem Projektu jest niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwienie Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gmina Bolesławiec, w województwie dolnośląskim.

 Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • zakup i montaż automatycznej prasy o nacisku 60-65 Mg. z perforatorem do belowania odpadów selektywnie zebranych o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05 oraz wysortowanych frakcji z odpadów zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
  • promocja Projektu.

Projekt przyczyni się do gospodarowania odpadami zgodnie z unijną hierarchią sposobów postępowania wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE.

Projekt jest ujęty w Planie Inwestycyjnym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022.

 Wdrożona inwestycja poprawi sposób przetwarzania, magazynowania i organizacji ładunków transportowych przekazywanych odpadów do odzysku.

 

Wydatki związane z realizacją Projektu [PLN]

 Całkowita wartość Projektu:                                  1 749 109, 97                                

Wartość wydatków kwalifikowanych:                      1 422 040, 63

Wartość wydatków niekwalifikowanych:                     327 069, 34

Wkład własny w wydatkach kwalifikowanych:            540 375, 43           

Wartość dofinansowania:                                         1 208 734,54        

 

Termin realizacji: 2020 r.

wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe