Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zasady Segregacji Odpadów

Spółka, na podstawie ww. Umowy odbiera odpady wielkogabarytowe w czasie 48 h od chwili otrzymania Zlecenia od Referatu.