Uchwała nr XIII/2019 Rady Miasta Bolesławiec

Opublikowano: 27 marca 2020 r.

W sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości składek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.