Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Opublikowano: 25 września 2020 r.

Zarząd „Targowisko Bolesławiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, nr KRS: 0000378804 [dalej: Spółka], działając na podstawie §13 ust.3 Umowy Spółki, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Bolesławcu na dzień 12.10.2020r. o godz. 1530 w świetlicy MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6.