Cennik

Informacje o aktualnych opłatach targowych:

Cennik za „Dzierżawę terenu handlowego” obowiązujący od dnia 01.01.2019:

Cennik za „Opłaty pozostałe” obowiązujący od dnia 01.01.2019:

Tabela dziennych stawek opłat targowych