Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Akcje Ekologiczne

 W ramach Projektu zrealizowane zostaną, przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Bolesławcu i Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu następujące działania edukacyjne:

1.    Konkurs „Na baterie też jest sposób - 2020”, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki baterii, kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu rosnącej liczby odpadów, promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska. Konkurs zbiórki baterii jest kierowany do grup przedszkolnym i klas szkół podstawowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w I-II kw. 2020r.

2.    Akcja ekologiczna „ELEKTROgraty wymiatamy z chaty - 2020”, której celem jest dbanie o czystość i porządek w mieście Bolesławiec oraz o ochronę środowiska naturalnego. Akcja polega na nieodpłatnej zbiórce od mieszkańców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i przekazania środków finansowych otrzymanych ze sprzedaży zebranego sprzętu na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci.
Cel przeprowadzonej akcji: dbanie o czystość i porządek w mieście Bolesławiec oraz ochronę środowiska. Akcja zostanie przeprowadzona w  II kw. 2020r.

3.    Akcja ekologiczna „Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze”, cykl spotkań (minimum 6 spotkań) z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami, właściwe postępowanie związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, w administrowanym przez MZGK Bolesławiec,  Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. Cel przeprowadzonej akcji: Praktyczne zapoznanie się przez uczniów z tematem gospodarowania odpadami, segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów.  Akcja zostanie przeprowadzona w m-cach IX – X  2020r.

4.   W dniu 7.02.2020r. podpisana została, przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bolesławcu i Miejską Bibliotekę Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w ramach której działa Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, umowa na przeprowadzenie Akcji ekologicznej pn.: „Na baterie też jest sposób - 2020”, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki baterii, kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu rosnącej liczby odpadów, promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska. Konkurs zbiórki baterii jest kierowany do grup przedszkolnym i klas szkół podstawowych.

 

Głównymi celami działań edukacyjnych są:

1.    Uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.

2.    Kształtowanie przekonania, że dotychczasowe metody pozbywania się odpadów
są nieefektywne, a w dłuższym okresie czasu wręcz niebezpieczne dla środowiska
i mieszkańców.

3.    Kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów są:

  • zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych,,
  • segregacja odpadów, recykling i kompostowanie.