Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zakład robót drogowych

Zakład robót drogowych

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych wykonuje prace budowlano remontowe dotyczące obszarów budownictwa drogowego, roboty ziemne, brukarskie i inne powiązane. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Dokładniejsza specyfikacja obszarów naszej działalności to:

Roboty drogowe

  1. Budowa dróg,
  2. Budowa parkingów, chodników i placów,
  3. Remonty cząstkowe dróg i chodników

Prace ogólnobudowlane

  1. Budowa obudów śmietnikowych,
  2. Remonty pomieszczeń,
  3. Bieżące utrzymanie obiektów budowlanych.

Utrzymanie zieleni

  1. Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów,
  2. Koszenie traw, pielęgnacja terenów zielonych
  3. Wykonywanie nowych nasadzeń.

 

Strefa płatnego parkowania na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Bolesławcu stał się strefą płatnego parkowania 01.01.2013 r. Wprowadzenie opłat powinno zwiększyć rotację miejsc parkingowych i umożliwić klientom zaparkowanie samochodu i załatwienie spraw w Urzędzie Miasta czy w Starostwie Powiatowym.

Zgodnie  uchwałą nr XIX/205/2020 z dnia 20 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą   nr XXIV/279/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. ulegają zmianie z dniem 01.05.2021 rok opłaty za postój pojazdów  w Strefie Płatnego Parkowania   w następujących wysokościach:                                  

1)    do pół godziny postoju  -1,00 zł

2)    za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł

3)    za drugą godzinę postoju – 3,60 zł

4)    za trzecią godzinę postoju – 4,30 zł

5)    za czwartą i kolejne godziny postoju – 3,00 zł

 Opłata w strefie płatnego parkowania obowiązuje : w dni robocze od poniedziałku do piątku    w godz. 8.00- 18.00                                                               

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 75,00 złotych

 


Reportaż TV AZART-SAT o nowych obudowach śmietnikowych