Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych wykonuje prace budowlano remontowe dotyczące obszarów budownictwa drogowego, roboty ziemne, brukarskie i inne powiązane. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Dokładniejsza specyfikacja obszarów naszej działalności to:

Roboty drogowe

  1. Budowa dróg,
  2. Budowa parkingów, chodników i placów,
  3. Remonty cząstkowe dróg i chodników

Prace ogólnobudowlane

  1. Budowa obudów śmietnikowych,
  2. Remonty pomieszczeń,
  3. Bieżące utrzymanie obiektów budowlanych.

Utrzymanie zieleni

  1. Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów,
  2. Koszenie traw, pielęgnacja terenów zielonych
  3. Wykonywanie nowych nasadzeń.

Reportaż TV AZART-SAT o nowych obudowach śmietnikowych