Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Aktualności

NOWA SPECJALISTYCZNA ŚMIECIARKA

Od stycznia 2021 roku na drogi miasta Bolesławiec wyjechał nowy specjalistyczny sprzęt – śmieciarka z urządzeniem dźwigowym HDS. Celem zakupu nowego pojazdu jest poprawa dotychczasowego systemu odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Zakup poprawi jakości świadczonych usług przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, a także zwiększy sprawność i niezawodność pojazdów, pozwalając na efektywną obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów. Efektem inwestycji ma być także zmniejszenie emisji spalin do powietrza poprzez spełnienie normy Euro 6. Zadanie sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wysokość pożyczki wyniosła równowartość kosztu zakupu w wysokości 573 980 zł netto.

INFORMACJA O ZBIÓRCE CHOINEK NATURALNYCH

 

Szanowni Państwo,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bolesławcu od 02.01.2021 r. będzie realizować obiór choinek po świętach. Choinki naturalne powinny być wystawione przez właścicieli nieruchomości przy pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych, skąd będą zbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.

Choinki można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Staszica 6 w Bolesławcu, w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 16.00.

INFORMACJA DLA FIRM W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W SYSTEMIE WORKOWYM

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy dodatkową usługę dla podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalności w zwartej zabudowie, budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (brak możliwości posadowienia pojemników). Usługa polegać będzie na odpłatnym odbiorze i zagospodarowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu worków na odpady zbierane selektywnie.

Worki 120 litrowe na odpady zbierane selektywnie, specjalnie oznakowane (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne) będzie można zakupić w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec. Zapełnione worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla firm.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zaprasza Państwa do skorzystania z naszej oferty.  

W celu szczegółowych informacji  dotyczących odpłatnego skorzystania z usługi przekazania selektywnie zebranych odpadów w workach (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się   z Biurem Obsługi Klienta e-mail: bok@mzgk.com.pl , tel. 75 734 62 71 wew. 34

DOSTARCZYMY MIESZKAŃCOM BOLESŁAWCA POJEMNIKI NA BIOODPADY

Szanowni Mieszkańcy Bolesławca

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu informuje, że od dnia 01.01.2021 r., w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki na bioodpady w kolorze brązowym.

W celu uzgodnienia warunków przekazania Państwu w użytkowanie pojemników na odpady ulegające biodegradacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, preferowany jest kontakt  telefoniczny: 75 734 62 71 wew.34 lub mailowy: bok@mzgk.com.pl.

ZAPROSZENIE I KONTYNUOWANIE WSPÓŁPRACY DLA FIRM

Szanowni Państwo,

Od nowego roku 2021 obowiązywać będzie w Bolesławcu nowe prawo miejscowe dotyczące odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2021 r. (tj. szkoły, instytucje kultury, zdrowia, ogrody działkowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne oraz osoby prawne), nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.
Zgodnie z uchwałą NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 28.10 2020r. powstanie obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie posiadającym stosowne zezwolenia i zgody oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.                                                          

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu spełnia powyższe warunki i zaprasza Państwa do skorzystania z naszych usług. Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpracy w zakresie dostarczenia pojemników oraz odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w Państwa firmie.

W celu nawiązania lub kontynuowania współpracy i zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mail: bok@mzgk.com.pl  
tel. 75 734 62 71 wew. 34

KONKURS "NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB - 2020"

                                                                                                                                   

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przeprowadziła konkurs  „Na baterie też jest sposób 2020”, który został ogłoszony 11  lutego 2020 r. z terminem zgłoszeń do 13 marca.  Do rywalizacji przystąpiło 12 placówek przedszkolnych (7 samorządowych raz 5 prywatnych) oraz 11 klas z czterech  szkół podstawowych (tylko placówki samorządowe). Z powodu zamknięcia placówek w okresie pandemii, pierwszy odbiór zebranych baterii nastąpił 18 maja. Zamknięcie szkół i przedszkoli spowodowało również konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Czas trwania konkursu przedłużono do końca października 2020 r.

          W sumie przeprowadzono 4 odbiory zużytych baterii. Podczas każdego odbioru baterie były ważone przez pracowników MZGK, a szkolni oraz przedszkolni koordynatorzy konkursu otrzymywali pisemne pokwitowanie potwierdzające uzyskany wynik. W efekcie placówki przedszkolne zebrały łącznie 1142,77 kg zużytych baterii, a szkoły – 1324,6 kg.,  co daje łącznie masę 2467,37 kg.

    

          Wśród przedszkoli najlepsze wyniku uzyskały:

I miejsce przypadło Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” z wynikiem 251,9 kg zebranych baterii,

II miejsce uzyskało Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, które zebrało 217,8 kg,

III miejsce zajęło Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z wynikiem 199,92 kg.

 

          W rywalizacji klas szkół podstawowych najlepsze rezultaty osiągnęły:

I miejsce uzyskała Międzyklasowa grupa „Zbieracze” ze Szkoły Podstawowej nr 2 dostarczając do utylizacji 757,32 kg baterii,

II miejsce zajęli uczniowie klasy III a  ze Szkoły Podstawowej nr 4 z wynikiem504,8 kg,

III miejsce przypadło klasie II c ze Szkoły Podstawowej nr 4, która zebrała 32,62 kg.

Nagrodą dla zwycięskich grup będą wycieczki do zoo we Wrocławiu (grupy pojadą, gdy tylko stanie się to możliwe). Zdobywcy II i II miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

DYPLOMY KONKURSU