Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

logo

1. W dniu 11.12.2019r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i Zasoby, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami”.

2. W dniu 7 lipca 2020r. podpisano Umowę nr 03/ZZ/MZGK/2020 na Dostawę i montaż prasy belującej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu z LUXOR Maszyny do odpadów, ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin. Kwota zadania: 1 023 729,00 zł. brutto.

3. W dniu 10 sierpnia 2020r. podpisano Umowę nr 03/ZZ/MZGK/2020/Promocja na Działania Promocyjne z Markowy Druk ul. Śluzowa 13 AB 59-700 Bolesławiec. Kwota zadania: 410,00 zł. brutto.

4. W dniu 19.09.2019r. w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przeprowadzona została akcja ekologiczna „Elektrograty wymiatamy z chaty”.

5. W dniu 16.10.2019r. w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przeprowadzona została akcja ekologiczna „Bolesławianie dbają o środowisko”.

6. W dniu 30.10.2020r. w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na prasie belującej zamontowana została tablica informacyjna

7. W dniu 31.10.2020 w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 rozstrzygnięty został konkurs "Na beterie też jest sposób 2020".

8. W dniu 30.10.2020r. dokonano odbioru dostawy i montażu prasy belującej do odpadów z perforatorem marki ANIS TREND model ATS110-75F-5V, rok produkcji 10/2020,
nr seryjny 177-20, moc 35 kW, nacisk 60 ton w ZUOK w Trzebieniu, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" nr RPDS.04.01.00-02-0002/19-00. Wykonawca: LUXOR Maszyny do Odpadów mgr. inż. Panasiuk Jerzy.

9. W dniu 30.10.2020r. w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na prasie belującej zamontowana została tablica informacyjna.

10. W dniu 21.01.2021 r. podpisano Aneks nr RPDS.04.01.00-02-0002/19-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

11. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu informuje się, że projekt nr RPDS.04.01.00-02-0002/19-00 pn. „Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.01.00-02-0002/19-00 z dnia 11.12.2019 r. Całkowita kwota dofinansowania 636 992,83 PLN, wydatków kwalifikowanych 749 403,33 PLN i wydatków całkowitych 1 024 139,00 PLN.