Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Targowisko miejskie w Bolesławcu

Targowisko miejskie w Bolesławcu

Bolesławiec
ul. Jeleniogórska

Godziny pracy:      pon. - pt w godz. 6.00-18.00
     sobota w godz. 6.00-14.00
e-mail:      mzgk@mzgk.com.pl

 

Targowisko podzielone jest na dwie części. Jedną z nich stanowi teren zabudowany, gdzie prowadzony jest handel z pawilonów. Drugi sektor przeznaczony jest dla handlu obwoźnego. W chwili obecnej na terenie targowiska posadowionych jest 55 pawilonów handlowych, oraz 110 wytyczonych miejsc z przeznaczeniem dla handlu obwoźnego. Udostępniamy 30 punktów handlowych na wybudowanych przez nas straganach.

Podstawa działalności:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu prowadzi targowisko miejskie na podstawie:

  • Umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy Gminą Miejską a MZGK,
  • Decyzji Zezwolenia Gminy Miejskiej na prowadzenie targowiska.

Lokalizacja:
Targowisko Miejskie znajduje się przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu.

Wyświetl większą mapę

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
 

- uchwała Rady Miasta

- cennik obowiązujący do 31.12.2020

- cennik obowiązujący od 02.01.2021

- cennik obowiązujący od 02.01.2023

- tabela dziennych stawek opłaty targowej – załącznik do uchwały nr XXII/263/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r.

- regulamin targowiska

- zasady funkcjonowania targowiska

- regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego w Bolesławcu na Targowisku Miejskim przy ul. Jeleniogórskiej

- cennik opłat parkingu płatnego niestrzeżonego w Bolesławcu na Targowisku Miejskim przy ul. Jeleniogórskiej

 


Repotraż TV AZARTSat o bolesławieckich targowiskach