Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Usługi oczyszczania i odbiór odpadów

Usługi oczyszczania i odbiór odpadów

Świadczymy pełen zakres usług związanych z gospodarką odpadamii - odbiór odpadów w miejscu ich powstawania, załadunek, transport, odzysk (w tym recykling) i ich unieszkodliwianie, zapewniamy odpowiednie pojemniki, kontenery Świadczymy usługi letniego i zimowego oczyszczania, które znacznie przyczyniają się do utrzymania czystości i porządku w naszym mieście.

Świadczymy usługi likwidacji dzikich wysypisk, odbiór i wywóz odpadów poremontowych, wielkogabarytowych jak i prowadzimy selektywna zbiórkę odpadów.

Do obsługi wymienionych zadań wykorzystujemy najnowocześniejszą techniką, urządzenia i pojazdy.

Ważnym zadaniem realizowanym przez Spółkę, przyczyniającym się do poprawy ochrony środowiska jest prowadzenie na terenie bazy Punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Również w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane są od mieszkańców miasta nieodpłatnie odpady segregowane: plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe oraz odpady ulegające biodegradacji tj. liście, trawa.

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz posiadany nowoczesny park maszyn – usunięcie odpadów po remoncie mieszkania, pozbycie się niepotrzebnego i zużytego sprzętu i mebli czy liści z przydomowego ogrodu nie stanowią problemu.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • mieszkańców,
  • odbiorców indywidualnych,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • instytucji i urzędów.

REPORTAŻ TV AZART-SAT O OCZYSZCZANIU ULIC