Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Zezwolenia

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu posiada decyzje i pozwolenia na świadczenie usług w zakresie:

 • zbierania i transportu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych w mieście Bolesławiec i gminach ościennych,
 • zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne w mieście Bolesławiec i gminach ościennych,
 • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
 • zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbierania padłych zwierząt,

  oraz posiada nr rejestrowy podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (000025406 )

Posiadane zezwolenia:

 • Decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 października 2020r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
 • Wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów. 
 •  Decyzja Pozwolenie Zintegrowane Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 23/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. dla Instalacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, ze zmianami uwzględnionymi w Decyzji Marszałka Województwa Nr PZ 23.1/2008 z dnia 24 grudnia 2008r., Nr PZ 23.2/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr PZ 23.3/2010 z dnia 9 czerwca 2010r., 23.4/2010 z dnia 31 grudnia 2010r., 23.5/2012 z dnia 27 lipca 2012r., 23.6/2014 z dnia 4 września 2014r., 23.7/2014 z dnia 2 grudnia 2014r., 23.8/2015 z dnia 1 lipca 2015r., 23.9/2016 z dnia 9 czerwca 2016r.
 • Wpis Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rejestru zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z dnia 4 lipca 2006r. o numerze rejestrowym E0000036Z.
 • Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu nr PIW-up2-607/77/01/09 z dnia 23.06.2009r. zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności nadzorowanej polegajacej na gromadzeniu i identyfikacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, przed transportem do miejsca unieszkodliwienia.