Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

ZGŁOSZENIA ODBIORU WIELKOGABARYTÓW I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Telefon: 601 568 817

e-mail: gabaryty@mzgk.com.pl


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Bolesławcu

ul. St.Staszica 6
59-700 Bolesławiec

Godziny pracy:     poniedziałek-piątek   7.00-15.00
Tel./fax:     75 734 62 71 wew. 33, 34       
Tel. kom.:     727 400 200
e-mail:    bok@mzgk.com.pl
Adres skrytki ePUAP:   /MZGKBC/skrytka

Tel.kom. Biura Obsługi Klienta: 603 862 617


NIP: 6120004512
Nr rej BDO: 000025406
Nr kont bankowych:

 • PKO BP 84 1020 2137 0000 9802 0120 9923
 • SANTANDER BANK POLSKA SA 43 1090 1939 0000 0005 1600 0239

Całodobowy telefon do AKCJI ZIMA  609 252 112


Biuro Obsługi Klienta zajmuje się zawieraniem umów, fakturowaniem i przyjmowaniem zleceń na usługi komunalne,

w szczególności na odbiór odpadów:

 • komunalnych,
 • segregowanych,
 • wielkogabarytowych,
 • poremontowych,
 • płynnych (75/ 735 42 71),
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

a także na:

 • wynajem kontenerów na gruz,
 • mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów na odpady,
 • wymianę pojemników uszkodzonych,
 • mechaniczne i ręczne czyszczenie ulic i placów,
 • zimowe utrzymanie ulic i placów,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • zbiórkę padłych zwierząt.

INFORMACJA DLA FIRM W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W SYSTEMIE WORKOWYM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy dodatkową usługę dla podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalności w zwartej zabudowie, budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (brak możliwości posadowienia pojemników). Usługa polegać będzie na odpłatnym odbiorze i zagospodarowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu worków na odpady zbierane selektywnie.

Worki 120 litrowe na odpady zbierane selektywnie, specjalnie oznakowane (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne) będzie można zakupić w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec. Zapełnione worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla firm.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zaprasza Państwa do skorzystania z naszej oferty.  

W celu szczegółowych informacji  dotyczących odpłatnego skorzystania z usługi przekazania selektywnie zebranych odpadów w workach (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się   z Biurem Obsługi Klienta e-mail: bok@mzgk.com.pl , tel. 75 734 62 71 wew. 34

 


 

Druki do pobrania

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, w trosce o bezpieczeństwo  i zdrowie Państwa, jak również naszych pracowników prosimy  o pobranie poniższego dokumentu i wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną.

Zgoda na wysyłkę elektroniczną

        - osoba fizyczna

        - firma

Zlecenie na odbiór odpadów komunalnych

       - załadunek odpadów przez klienta

       - załadunek odpadów przez MZGK

Zlecenie wywozu odpadów poremontowych

       - załadunek odpadów przez klienta

       - załadunek odpadów przez klienta