Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

PANTENON POLSKIEJ EKOLOGII

Gmina Miejska Bolesławiec za inwestycję Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gospodarowanie odpadami i prowadzoną segregację odpadami, które w imieniu Gminy prowadzi MZGK w Bolesławcu, została Laureatem: „PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII”.

Wręczenie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” 2008 w Poznaniu, a nagrodę z rąk Przemysława Gonery Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu odbierał Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec.


Foto: Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec i Przemysław Gonera Prezes WFOŚiGW