Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dane adresowe PSZOK:

adres: 59-700 Bolesławiec, ul. St.Staszica 6
tel./fax: 75 / 734 62 71 wew. 21
godz. pracy:

pon. - piąt. w godz. 10.00-18.00

sob. - w godz. 8.00 do 16.00

e-mail: mzgk@mzgk.com.pl

                                          Pszok

CO MOŻNA ODDAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CO I JAK SEGREGOWAĆ?

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Dane adresowe punktu:

adres: 59-700 Bolesławiec, ul. St.Staszica 6
tel./fax: 75 / 734 62 71 wew. 21
godz. pracy: pon. - piąt. w godz. 10.00-18.00
e-mail: mzgk@mzgk.com.pl

 W ramach działań dotyczących ochrony środowiska i utrzymania czystości,  w miesiącu lipcu 2006r. na terenie bazy MZGK został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Zasady funkcjonowania rodzaje  przyjmowanego zużytego sprzętu zostały określone w Regulaminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego ( Dz.U. Nr6, poz.39) Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. numer rejestrowy:  E0000036Z.