Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Oferta

Tel.kom. Biura Obsługi Klienta 603 862 617

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Bolesławcu

ul. St.Staszica 6
59-700 Bolesławiec

tel./fax: 

kom.

75 / 734 62 71 wew. 33, 34            

727 400 200

Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek   7.00- 15.00

e-mail: bok@mzgk.com.pl

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się zawieraniem umów, fakturowaniem i przyjmowaniem zleceń na usługi komunalne,

w szczególności na odbiór odpadów:

 • komunalnych,
 • segregowanych,
 • wielkogabarytowych,
 • poremontowych,
 • płynnych (75/ 735 42 71),
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

a także na:

 • wynajem kontenerów na gruz,
 • mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów na odpady,
 • wymianę pojemników uszkodzonych,
 • mechaniczne i ręczne czyszczenie ulic i placów,
 • zimowe utrzymanie ulic i placów,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • zbiórkę padłych zwierząt.

 

INFORMACJA DLA FIRM W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy dodatkową usługę dla podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalności w zwartej zabudowie, budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (brak możliwości posadowienia pojemników). Usługa polegać będzie na sprzedaży przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu worków na odpady zbierane selektywnie.

Cennik zakupu worków 120 litrowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:    

 

Lp.

Nazwa

Cena netto  za szt. (zł)

1.

Worek 120 l na szkło

9,00

2.

Worek 120 l na papier

6,96

3.

Worek 120 l na metale i tworzywa sztuczne

13,80

4.

Worek 120 l na odpady biodegradowalne

30,00

 

Worki 120 litrowe na odpady zbierane selektywnie, specjalnie oznakowane (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne) będzie można zakupić w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec. Zapełnione worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla firm.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zaprasza Państwa do skorzystania z naszej oferty.  

W celu szczegółowych informacji  dotyczących odpłatnego skorzystania z usługi przekazania selektywnie zebranych odpadów w workach (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się   z Biurem Obsługi Klienta e-mail: bok@mzgk.com.pl , tel. 75 734 62 71 wew. 34

 

 

Druki do pobrania

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, w trosce o bezpieczeństwo  i zdrowie Państwa, jak również naszych pracowników prosimy  o pobranie poniższego dokumentu i wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
Zgoda na wysyłkę elektroniczną

Zlecenie na odbiór odpadów komunalnych na rok2020
Zlecenie wywozu odpadów poremontowych od 01.02.2020