Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Segregacja odpadów

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wprowadził selektywna zbiórkę odpadów w 2004r., po zakończeniu budowy linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Selektywna zbiórka i segregacja odpadów prowadzona jest w dwóch systemach:
I.  Segregacja odpadów "u źródła" – selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców do kolorowych pojemników,
II. Segregacja ręczna-wtórna na ciągach technologicznych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

W Bolesławcu rozstawionych zostało ok. 200 kolorowych kompletów pojemników na plastik, papier, szkło,  typu „IGLOO”, które są opróżniane pojazdem specjalistycznym z HDS-em. Segregacja w zabudowie jednorodzinnej w mieście i gminie Bolesławiec jest prowadzona systemem workowym i z pojemników.
Wprowadzona segregacja odpadów przynosi efekty ekologiczne, a ilości zebranych odpadów w poszczególnych latach funkcjonowania systemu stale się zwiększają.


Do pobrania:

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmy informacyjne: