Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Działalność Ekologiczna


Wyniki konkursu "Na baterie też jest sposób - 2022"

Po raz kolejny zakończył się wieloletni konkurs pt. „Na baterie też jest sposób – 2022”, wspólnie organizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu oraz Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Podsumowanie wyników odbyło się w dniu 10 maja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.
W tegorocznej edycji zbiórki zużytych baterii wzięło udział 11 placówek przedszkolnych oraz 12 klas z czterech bolesławieckich szkół podstawowych.
Zgromadzone baterie w placówkach oświatowych były czterokrotnie odbierane przez pracowników MZGK Sp. z o.o. oraz MCEE (dwa razy w przedszkolach i dwa razy w szkołach). Odpady były ważone, a uzyskane wyniki zostały zaewidencjonowane.  
W tym roku uczniom udało się zebrać dwukrotnie więcej baterii niż w poprzednim. W dużej mierze związane było to z rosnąca z roku na rok świadomością ekologiczną wśród mieszkańców naszego miasta.   

W efekcie przedszkola zebrały łącznie 1168,3 kg zużytych baterii, a szkoły – 2853,9  kg, co daje wynik 4022,2 kg.

Rezultaty rywalizacji w kategorii Szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

I miejsce: klasa I A ze Szkoły Podstawowej nr 4 – 897,1 kg baterii
II miejsce: Grupa „Gramy w zielone”  ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 590,5 kg
III miejsce: klasa III C ze Szkoły Podstawowej nr 4 – 448,7 kg
Wyróżnienie: klasa I A ze Szkoły Podstawowej nr 1 – 389,1 kg
Wyróżnienie: Klasa VII B ze Szkoły Podstawowej nr 3 – 279,3 kg

W kategorii Przedszkola:

I miejsce: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 – 238,7 kg
II miejsce: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 – 213 kg
III miejsce: Prywatne Przedszkole „Smerfiki” – 182,4 kg
Wyróżnienie: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 – 155,2 kg

Nagrodą za zajecie I miejsca jest wycieczka do Zoo we Wrocławiu. Zdobywcy miejsca II i III oraz wyróżnienia nagrodzone zostały specjalnym seansem filmowym zamówionym specjalnie dla laureatów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu !

Czytaj więcej ...


Akcja "Sprzątamy dla Polski"

W dniu 22 kwietnia 2022 r. została przeprowadzona akcja pn. „Sprzątamy dla Polski”, pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Akcja zorganizowana była przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu.
Uczniowie bolesławieckich szkół ponadpodstawowych, wzięli udział w akcji pn. „Sprzątamy dla Polski”, w związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi w dniu 22 kwietnia. Projekt polegał na posprzątaniu terenów zielonych wokół rzeki Bóbr w Bolesławcu. Dzięki ciężkiej pracy młodzieży udało się zebrać 900 kg odpadów.
Celem akcji było zachęcenie młodzieży do dbania o czystość i porządek, jak również dbania o ochronę środowiska naturalnego oraz poszerzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów bolesławieckich szkół. Razem możemy zrobić wiele.

Czytaj więcej ...


EKOFESTON - Ekologiczny festiwal online

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu jako partner wydarzenia zaprasza do wzięcia udziału w EKOfestonie, czyli ogólnopolskim festiwalu ekologicznym online z okazji Dnia Ziemi w dniu 22.04.2021 r., organizowanym przez firmę Abrys Spóła z o.o. Akcja skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. Udział w Festiwalu jest całkowicie bezpłatny. EKOfeston stał się jedną z niewielu, jak dotąd, okazji do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Ziemi. Na tegorocznym EKOfestnie zostaną omówione tematy dotyczące gospodarowania odpadami czy wodą, jak również poruszona zostanie kwestia związana z ochroną klimatu, powietrza i bioróżnorodnością.
Ekofeston rozpocznie się o godzinie 900. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy Vimeo oraz Facebook Live, a także na stronie internetowej: ekofeston.abrys.pl

Tam również znajduje się więcej informacji na temat programu Festiwalu.
Link z dostępem do wydarzenia: ekofeston.abrys.pl

Czytaj więcej ...


WYNIKI KONKURSU WIEDZY O ODPADACH

W dniu 26.11.2021 r. odbyło się rozstrzygniecie Konkursu Wiedzy o odpadach, w którym uczestniczyli uczniowie  klas IV bolesławieckich szkół podstawowych.
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu zorganizowało konkurs. Dzięki zorganizowanym wycieczkom do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Trzebieniu, uczniowie mogli zobaczyć i dowiedzieć się co dzieje się z odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców Bolesławca, co pozwoliło im pozyskać wiedzę i wziąć udział w konkursie.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów, stanowiących zespoły dwuosobowe. Uczestnicy przy  uzupełnianiu arkuszy konkursowych musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również kreatywnością. Pytania dotyczyły przede wszystkim: odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, recyklingu, kompostu, składowiska, wysypiska, surowców wtórnych.
I miejsce w konkursie zajęli:
Emilia Jakubczyc i Dawid Gąsiorowski z kalsy IV c Szkoły Podstawowej nr 2.
II miejsce uzyskali:
Krzysztof Blicharski i Olga Grugl z klasy IV c Szkoły Podstawowej nr 4.
Natomiast III miejsce przypadło:
Joannie Żurawek i Nikoli Żylińskiej z klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 2.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy zakupione z budżetu miasta Bolesławiec.      

Czytaj więcej ...


WYCIECZKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO ZUOK W TRZEBIENIU

W dniach od 21 do 29 października 2021 r. odbyły się wyjazdy uczniów klas IV bolesławieckich szkół podstawowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. Wycieczki zorganizowane były przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.
Wycieczki miały na celu uświadomienie dzieciom co się tak naprawdę dzieje z odpadami, które wytwarzają we własnych gospodarstwach domowych. Gospodarka odpadami jest bardzo ważna nie tylko na poziomie lokalnych samorządów, ale przede wszystkim w skali całego świata.
Czwartoklasiści dowiedzieli się jak należy prawidłowo postępować z odpadami. Poinformowani zostali również, że segregacja odpadów jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej duża ilość odpadów wraca jako surowce powtórnie do recyklingu.
Dzieci zostały oprowadzone po zakładzie, obserwując drogę postępowania z odpadami na kolejnych etapach. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże uczniom w przygotowaniach do konkursu na temat wiedzy o odpadach, który odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. Już teraz życzymy wszystkim powodzenia.
Wyjazdy i konkurs sfinansowano z budżetu miasta Bolesławiec.

Czytaj więcej ...


LAUREAT KONKURSU "PUCHAR RECYKLINGU 2021"

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, po raz kolejny został doceniony przez Kapitułę Konkursu Puchar Recyklingu. Konkurs organizowany jest przez miesięcznik „Przegląd komunalny” od 2000 roku. Spółka została laureatem w XXII edycji Konkursu Puchar Recyklingu, zdobywając nagrodę główną w kategorii frakcyjnej „Zielona bateria”. Rozdanie nagród odbyło się w dniu 12 października 2021 r., na uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Czytaj więcej ... 


WYNIKI KONKURSU "NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB - 2021"

W dniu 22 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu odbyło się podsumowanie „Konkursu na baterie też jest sposób – 2021”, wieloletniego działania, wspólnie organizowanego przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.
W konkursie wzięło udział siedem bolesławieckich przedszkoli. Pomimo krótszego okresu trwania zbiórki, przedszkolakom udało się łącznie zgromadzić 1252 kg baterii.

I miejsce zdobyło Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7, z wynikiem 578 kg baterii.
II miejsce zajęło Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1, które zebrało 208 kg baterii.
Natomiast III miejsce przypadło dla Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3, które zebrało 174 kg baterii.

Zwycięska drużyna w nagrodę pojedzie do Zoo we Wrocławiu. Za drugie i trzecie miejsce zdobywcy otrzymali bon zakupowy do wybranego sklepu.
Nagrody zostały sfinansowane z budżetu miasta Bolesławiec oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Czytaj więcej ...


NOWA EKOŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W BOLESŁAWCU

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu we współpracy z firmą Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna oraz w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu i Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zorganizował kampanię edukacyjną, polegającą na stworzeniu ekościeżki dydaktycznej na temat zasad właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W dniu 17.09.2021 r. w Parku im. Harcmistrza Huberta Bonina w Bolesławcu zostało zamontowanych 6 tablic edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Cztery pierwsze tablice prezentują zasady selektywnego gospodarowania odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, podstawowe zagrożenia dla środowiska, wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi oraz metody ograniczania i zapobiegania powstawania odpadów.

Piąta tablica to interaktywny labirynt. Prezentuje ona przykłady wybranych odpadów komunalnych oraz odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, używanych na terenie Gminy Bolesławiec.

Szósta tablica składa się z 9 kostek, które zawierają informacje mające zwiększyć świadomość ekologiczną na temat odpadów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Bolesławca do wybrania się na spacer do Parku Bonina.

Czytaj więcej ...


PODSUMOWANIE AKCJI "ELEKTROGRATY WYMIATAMY Z CHATY - 2021"

W dniu 18 września 2021 r., po raz kolejny, została przeprowadzona akcja ekologiczna „Elektrograty wymiatamy z chaty”. Akcja zorganizowana była przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu i grupą Plan-E Bolesławiec.  
Mieszkańcy Bolesławca mieli możliwość dostarczenia do PSZOK przy ul. Staszica 6, swoje elektroodpady, za które otrzymali sadzonki drzew lub krzewów liściastych.
Również w tym roku akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w niej udział 200 osób. Dostarczono 500 szt. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, różnego rodzaju: tostery, miksery, telefony komórkowe, drukarki komputerowe, dekodery, komputery, telewizory, wiertarki, żelazka, radia, czajniki, odkurzacze, głośniki, prostownice, suszarki itp. W sumie zebranych zostało 1,5 t elektroodpadów.
Zakup sadzonek sfinansowano z budżetu miasta Bolesławiec.
Środki finansowe ze sprzedaży zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostaną przekazane na cel charytatywny.

Czytaj więcej ...


AKCJA EKOLOGICZNA "ELEKTROGRATY WYMIATAMY Z CHATY"

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, zaprasza mieszkańców Bolesławca do wzięcia udziału w akcji ekologicznej "Elektrograty wymiatamy z chaty".

Czytaj więcej ...


AKCJA EKOLOGICZNA „RÓJ WIEDZY”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji ekologicznej pn. „Rój Wiedzy”, która odbędzie się w dniu 07.08.2021 r. w godz. 14.00 – 18.00. Akcja organizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu (MBP-CW) w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Działanie będzie polegało na nieodpłatnej zbiórce od mieszkańców Bolesławca posegregowanych odpadów papierowych oraz przekazaniu mieszkańcom Bolesławca w zamian za przyniesione odpady – losów loterii fantowej przygotowanej przez MBP-CW. Celem akcji jest zachęcenie do dbania o czystość i porządek w mieście Bolesławiec, jak również zadbanie o ochronę środowiska naturalnego, a tym samym poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Bolesławca. 

Czytaj więcej ...


WYNIKI KONKURSU „NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB – 2021”

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy odbyło się podsumowanie tegorocznego konkursu „ Na baterie też jest sposób”. Jest to działanie od lat prowadzone wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Ze względów epidemicznych zakończony został tylko konkurs szkolny, natomiast zbiory baterii z przedszkoli zostaną podsumowane dopiero po wakacjach. 

Łącznie w szkołach, pomimo krótkiego czasu, udało się zebrać 1200 kg baterii.

I miejsce w rywalizacji klas zajęli uczniowie klasy III A ze Szkoły Podstawowej nr 4, którzy uzbierali 429 kg baterii.

II miejsce przypadło uczniom klasy III A ze Szkoły Podstawowej nr 1, z wynikiem 289 kg zebranych baterii.

III miejsce zajęli natomiast uczniowie specjalnie utworzonej grupy „Zbieracze” ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy zebrali 130 kg baterii.

Zwycięska grupa w nagrodę pojechała do Zoo do Wrocławia. Za drugie miejsce uczniowie otrzymali bon zakupowy do sklepu z elektroniką, a miejsce trzecie nagrodzono projekcją wybranego filmu w kinie „Forum”.

Nagrody zostały sfinansowane z budżetu miasta Bolesławiec oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

        

    


EKOFESTON EKOLOGICZNY FESTIWAL ONLINE

 

     
   
       Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu jako partner wydarzenia zaprasza do wzięcia udziału w EKOfestonie, czyli ogólnopolskim festiwalu   ekologicznym online z okazji Dnia Ziemi w dniu 22.04.2021 r., organizowanym przez firmę Abrys Spóła z o.o.

      Akcja skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych.

      W związku z realizacją tego wydarzenia ekologicznego w czasie ograniczeń pandemicznych  przedsięwzięcie będzie miało charakter online.

      Wydarzenie rozpocznie się o godzine 900. Każdy kto 22.04.2021 r. wejdzie na stronę internetową mzgk.com.pl, a następnie kliknie na link: ekofeston.abrys.pl lub na fb-ekofeston, będzie mógł uczestniczyć w festiwalu ekologicznym.
      Link z dostępem do wydarzenia: ekofeston.abrys.pl lub fb-ekofeston.

 

 

Zaproszenie                    Szczegółowy program EKOfestonu


KOLEJNA EDYCJA KONKURSU "NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB - 2021"

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu:  „Na baterie też jest sposób - 2021”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych lub klas wraz z wychowawcą. Zebrane w ramach konkursu baterie zostaną przekazane do recyklingu za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Bolesławcu.


 

Regulamin konkursu „Na baterie tez jest sposób – 2021”
Porozumienie nr 1 / MBP – CW / MCEF/2021 w sprawie wspólnej organizacji Konkursu „ Na baterie tez jest sposób"           


KONKURS "NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB - 2020"

                                                                                                                                   

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przeprowadziła konkurs  „Na baterie też jest sposób 2020”, który został ogłoszony 11  lutego 2020 r. z terminem zgłoszeń do 13 marca.  Do rywalizacji przystąpiło 12 placówek przedszkolnych (7 samorządowych raz 5 prywatnych) oraz 11 klas z czterech  szkół podstawowych (tylko placówki samorządowe). Z powodu zamknięcia placówek w okresie pandemii, pierwszy odbiór zebranych baterii nastąpił 18 maja. Zamknięcie szkół i przedszkoli spowodowało również konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Czas trwania konkursu przedłużono do końca października 2020 r.

          W sumie przeprowadzono 4 odbiory zużytych baterii. Podczas każdego odbioru baterie były ważone przez pracowników MZGK, a szkolni oraz przedszkolni koordynatorzy konkursu otrzymywali pisemne pokwitowanie potwierdzające uzyskany wynik. W efekcie placówki przedszkolne zebrały łącznie 1142,77 kg zużytych baterii, a szkoły – 1324,6 kg.,  co daje łącznie masę 2467,37 kg.