Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Od 1998 roku Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizuje szczególny konkurs dla małych i średnich firm polskich.

Celem konkursu jest :

  •  promocja etyki w działalności gospodarczej, rzetelnego postępowania z klientami, pracownikami, kontrahentami, władzami oraz społecznością lokalną;
  •  promocja działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  •  umacnianie wizerunku polskich firm, które rzetelnie prowadzą działalność gospodarczą;
  •  promocja działań charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej;

W skład kapituły przyznającej tytuły wchodzą wybitni przedstawiciele administracji państwowej, parlamentu, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorstwa, którym przyznany został tytuł „Przedsiębiorstw Fair Play” to firmy, w których pracownicy tworzą zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu znalazł się w gronie laureatów konkursu "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2005” "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2006” "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2007” "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2022 ”