Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Inne osiągnięcia

„Najlepiej segregująca gmina”

Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska przyznał Gminie Bolesławiec Dyplom Uznania za zajęcie VI miejsca w Konkursie „Na najlepiej segregującą gminę” na Dolnym Śląsku w 2006r.

„Zasługi dla rozwoju systemu finansowania Ochrony Środowiska”

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przyznało w 2007r. Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Dyplom i Medal NFOŚiGW w Warszawie za „Zasługi dla rozwoju systemu finansowania Ochrony Środowiska”.