Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Osiągnięcia

Fair Play Puchar Recyklingu PANTENON POLSKIEJ EKOLOGII Dolnośląski Klucz Sukcesu Promocja Miasta Bolesławiec Inne osiągnięcia

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

Prowadzona przez MZGK działalność m.in. w zakresie gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadami, edukacji ekologicznej oraz realizowane zadania inwestycyjne, znalazła uznanie co zostało potwierdzone przyznaniem Spółce wyróżnień.

MZGK trzykrotne była nagradzana certyfikatem Fair Play co pozwala na  korzystanie ze znaku FP. Spółka potwierdziła, że w swoich działaniach kieruje się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością, a także wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec klientów, dostawców i Skarbu Państwa.

Szczególnym wyróżnieniem było przyznanie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” w Poznaniu wyróżnień w postaci Statuetki „Rekordowy Karton” na najlepiej segregującą firmę w Polsce oraz dyplomów i nagród finansowych, które zostały przekazane przez przedstawicieli NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu. Potwierdzeniem przyznanych wyróżnień było wręczenie przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Dyplomu i Medalu NFOŚiGW w Warszawie, za „Zasługi dla rozwoju systemu finansowania Ochrony Środowiska”.

Przeprowadzona wzorowo inwestycja - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, prawidłowe gospodarowanie odpadami i prowadzona selektywna zbiórka, którą w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec prowadzi MZGK zostały zauważone przez Kapitułę, która przyznała Gminie Bolesławiec „PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII”. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” w Poznaniu.

Działania MZGK zostały równocześnie zauważone na terenie Dolnego Śląska, poprzez przyznanie przez Kapitułę  wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kategorii na najlepszą firmę na Dolnym Śląsku zatrudniająca do 250 osób.

Bardzo ważnym wyróżnieniem przyznanym MZGK w 2009r. była Nagroda Prezydenta za promocję Miasta Bolesławiec.