Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Misja i Filozofia

Misja

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu kontynuując swoje dotychczasowe plany, rozwijając działalność realizuje misję spółki.

Misja Firmy

 

Filozofia

Zakres prowadzonej działalności i konieczność świadczenia usług na wysokim poziomie wymaga perspektywicznego spojrzenia na oczekiwania klienta. Obserwacja otoczenia, jak również nasza otwartość pozwala na spełnianie wymagań stawianych naszej Spółce.

W codziennej działalności kierujemy się przede wszystkim zasadami:

 • działamy zgodnie z etyką działalności gospodarczej 
  promujemy ukierunkowanie na klienta, rzetelne postępowanie z pracownikami, kontrahentami, władzami oraz społecznością lokalną,
 • dbamy o czystość środowiska 
  poprzez swoją działalność gospodarczą jak i edukacyjno-ekologiczą wydatnie wpływamy na poprawę świadomości społeczności lokalnej dotyczącej ochrony środowiska, przyczyniamy się do zwiększenia ilości zbieranych odpadów segregowanych jak i do zmniejszenia strumienia kierowanych do składowania odpadów,
 • promujemy nowoczesne rozwiązania 
  wykorzystujemy w swojej działalności nowoczesne metody funkcjonowania przedsiębiorstw, dzięki czemu potrafimy sprostać wymaganiom wynikłym z powodu postępującej cywilizacji
 • współpracujemy z klientami
  nasza otwartość na klienta i stały z nim kontakt pozwala na ciągłą modyfikację i ulepszanie świadczonych usług,
 • wspieramy lokalną działalność społeczeństwa
  czynnie angażujemy się w działalność prowadzoną przez środowiska społeczne.