Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Polityka Ochrony Danych

Polityka informacyjna dla celów ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem  Państwa danych  osobowych  jest  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Bolesławcu, z siedzibą przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod nr telefonu 75 734 62 71 lub poprzez adres e-mail: rodo@mzgk.com.pl.

 

II. Ochrona Danych Osobowych

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania/ przechowywania danych osobowych w procesach technicznych i organizacyjnych. Stosować zasady zgodne  z prawem, rzetelnie i przejrzyście przetwarzać dane osobowe tylko w uzasadnionym celu ich pobrania. Przestrzegać zasady minimalizacji pobieranych danych i ich prawidłowości oraz ograniczenia przechowywania. Przestrzegać zasady integralności i poufności przetwarzania oraz rozliczalności.

 

Dokładać wszelkich starań zgodnie  z  obowiązującymi przepisami, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne  i organizacyjne przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem danych osobowych. 

 

III. Korzystanie z zebranych danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 RODO w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy – świadczenie usług,

 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę,

 • prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym,

 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,

Państwa dane będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany co do podejmowania decyzji i nie będą poddawane procesowi profilowania.

Państwa dane osobowe mogą być powierzone stronie trzeciej (umowa powierzenia) w sytuacji przeglądów okresowych lub awarii systemów komputerowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

IV. Czas przechowywania  danych osobowych

Dane  osobowe  będą   przechowywane   przez  okres realizacji  celu pobrania danych osobowych wynikający  z  szczegółowych obowiązujących przepisów  oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania  danych  wynikających
 z przepisów prawa.


V. Sposób skorzystania z prawa do prywatności

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania/ przechowywania danych osobowych w procesach technicznych i organizacyjnych. Stosować zasady zgodne  z prawem, rzetelnie i przejrzyście przetwarzać dane osobowe tylko w uzasadnionym celu ich pobrania. Przestrzegać zasady minimalizacji pobieranych danych i ich prawidłowości oraz ograniczenia przechowywania. Przestrzegać zasady integralności i poufności przetwarzania oraz rozliczalności.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Jeżeli Państwo zamierzacie skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w formie pisemnej    na adres MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Staszica 6 59-700 Bolesławiec lub elektronicznej na adres

e-mail : rodo@mzgk.com.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe