Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: 75 734 62 71 wew. 34, 35, 36;  
603 862 617; e-mail bok@mzgk.com.pl

 

 

Zgłoszenia odbioru nieczystości płynnych

 

tel. 75 735 42 71

 

Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

tel. 601 568 817
e-mail: gabaryty@mzgk.com.pl

 

Sprzątanie obudów śmietnikowych

 

tel. 75 734 62 71 wew. 28;
tel. 793 455 255

 

Całodobowy telefon do Akcji Zima

 

tel. 535 225 228

 

NIP: 6120004512
Numer BDO: 000025406
Numer kont bankowych: PKO BP 84 1020 2137 0000 9802 0120 9923
Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1939 0000 0005 1600 0239
Adres skrytki ePUAP: /MZGKBC/skrytka


Biuro Obsługi Klienta zajmuje się zawieraniem umów, fakturowaniem i przyjmowaniem zleceń na usługi komunalne,

w szczególności na odbiór odpadów:

 • komunalnych,
 • segregowanych,
 • wielkogabarytowych,
 • poremontowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

a także na:

 • wynajem kontenerów na gruz,
 • mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów na odpady,
 • wymianę pojemników uszkodzonych,
 • mechaniczne i ręczne czyszczenie ulic i placów,
 • zimowe utrzymanie ulic i placów  <<>> /wykaz dróg na terenie miasta Bolesławiec /
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • zbiórkę padłych zwierząt.

INFORMACJA DLA FIRM W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W SYSTEMIE WORKOWYM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. wprowadzamy dodatkową usługę dla podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalności w zwartej zabudowie, budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (brak możliwości posadowienia pojemników). Usługa polegać będzie na odpłatnym odbiorze i zagospodarowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu worków na odpady zbierane selektywnie.

Worki 120 litrowe na odpady zbierane selektywnie, specjalnie oznakowane (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne) będzie można zakupić w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec. Zapełnione worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla firm.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zaprasza Państwa do skorzystania z naszej oferty.  

W celu szczegółowych informacji  dotyczących odpłatnego skorzystania z usługi przekazania selektywnie zebranych odpadów w workach (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się   z Biurem Obsługi Klienta e-mail: bok@mzgk.com.pl , tel. 75 734 62 71 wew. 34

 


Druki do pobrania

ZGODA NA KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ

        - osoba fizyczna

        - firma

ZLECENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

       - załadunek odpadów przez klienta

       - załadunek odpadów przez MZGK

ZLECENIE WYWOZU ODPADÓW POREMONTOWYCH

       - załadunek odpadów czystego gruzu wykonany przez klienta

       - załadunek odpadów czystego gruzu wykonany przez MZGK

       - załadunek odpadów poremontowych zmieszanych wykonany przez klienta

       - załadunek odpadów poremontowych zmieszanych wykonany przez MZGK