Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Aktualności

OD 17.03.2014 KASA MZGK CZYNNA OD 11:00 DO 15:00

Od poniedziałku 17 marca Kasa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu czynna będzie w dni robocze w godz. od 11:00 do 15:00

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU "NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB"

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprosił przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do kolejnej edycji konkursu "Na baterie też jest sposób". Zebrane w ramach konkursu baterie zostaną przekazane do recyklingu za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Regulamin konkursu

NOWE INWESTYCJE NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BOLESŁAWCU

Nowe inwestycje wykonane i realizowane na Cmentarzu Komunalnym przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu prezentuje reportaż TV Azart-Sat "Bolesławieckie cmentarze dniem i nocą"

 

 

Alejki

MZGK BOLESŁAWIEC LAUREATEM KONKURSU "PUCHAR RECYKLINGU"

W Poznaniu na Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON oraz na uroczystym Finale Konkursu podczas targów POLEKO wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu.

MZGK Bolesławiec otrzymał:

  • „Puchar Recyklingu” Polskiej Izby Ekologii i nagrodę finansową 10 tys. zł ufundowaną przez NFOŚiGW w Warszawie,
  • Statuetkę i 5 tys. zł. nagrody ufundowane przez NFOŚiGW w Warszawie w kategorii „Złota Bela Makulatury”,
  • Statuetkę i 5 tys. zł. nagrody ufundowane przez NFOŚiGW w Warszawie w kategorii „Rekordowy Karton”,
  • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Lider Sortowania”,
  • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt”,
  • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Edukacja Ekologiczna”,

Ponadto Prezes Zarządu został nominowany do tytułu „Dyrektor Roku 2012” w Konkursie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”.

 

Evicon           poleko2013 

Artykuł o tegorocznych wynikach konkursu "Puchar Recyklingu"

Migawki filmowe z Kongresu

FUNKCJONOWANIE NOWEJ USTAWY "ŚMIECIOWEJ" W ROZMOWIE "AZART-SAT"

Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wystąpił w Telewizji Lokalnej AZART-SAT w "Rozmowa tygodnia". Tematyka rozmowy dotyczyła funkcjonowania Spółki po trzech miesiącach obowiązywania nowej ustawy "śmieciowej".

AZART-SAT Rozmowa tygodnia

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu wynajmie lokal o powierzchni 74 m2 przy ul. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu.
Lokal do obejrzenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Informacje o warunkach wynajmu pod nr tel. 75 734 62 71 wew. 36 lub 31

WP

UTWORZENIE FUNDUSZU REKULTYWACYJNEGO

Zarządzeniem Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu

ODBIÓR ODPADÓW W BOLESŁAWCU OD 1-GO LIPCA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2013 roku, w dalszym ciągu nasza spółka będzie świadczyć usługi wywozu odpadów na terenie Miasta Bolesławiec. Kierując się wieloletnim doświadczeniem oraz dbałością o dobór profesjonalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami informujemy, że dotychczas użytkowane przez Państwa pojemniki na odpady będzie można wynajmować na podstawie odrębnej umowy.

      W związku z powyższym zapraszamy w miesiącu lipcu do Biura Obsługi Klienta celem podpisania stosownej umowy najmu. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz pod numerem telefonu BOK 75 734 62 71 wew. 33/34.

PARKING PŁATNY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ

Od dnia 22.04.2013 r. parking przy ul. Gdańskiej zostaje przekształcony na parking płatny niestrzeżony. Wprowadzenie opłat ma na celu zwiększenie rotacji miejsc parkingowych oraz możliwość swobodnego parkowania pojazdów osobom odwiedzającym  groby zmarłych na cmentarzu komunalnym.

Opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 w następującej wysokości:
- pierwsza rozpoczęta godzina parkowania    - 1,00 zł
- druga rozpoczęta godzina parkowania         - 2,40 zł
- trzecia rozpoczęta godzina parkowania        - 2,80 zł
- czwarta rozpoczęta i kolejna godzina parkowania   - 2,00 zł
- przekroczenie opłaconego czasu parkowania oraz brak opłaty za parkowanie – 50,00 zł

 Opłaty nie dotyczą pojazdów:
- służb ratowniczych będących w akcji
- osób legitymujących się kartą parkingową dla niepełnosprawnych
- osób, które uzyskają pisemną zgodę Zarządcy

Gdańska  Gdańska

ZMIANA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Jej przepisy dostosowują polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 

Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przejmie zarządzanie gospodarką odpadami. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców miasta (nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych), również tych, którzy dotychczas nie mieli podpisanych umów, lub też takie umowy rozwiązali. Dzięki tym zmianom mniej odpadów trafi na dzikie wysypiska, a więcej odpadów będzie poddawanych segregacji („segregujesz – płacisz mniej”).  Gmina w przetargu wyłoni tylko jedną firmę odbierającą odpady komunalne. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne segregowane oraz  odpady niesegregowane w każdej ilości.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bolesławcu należy składać do 30.04.2013 r. w:
1. Dziale Gospodarki Odpadami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23.
2. Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Staszica 6,

Wszystkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w Bolesławcu można uzyskać w:
1. Dział Gospodarki Odpadami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23, pok. nr 1 oraz pod numerami telefonów: 75 6440923 oraz 723353322.
2. Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Staszica 6, pok. nr 5 oraz pod numerem telefonu 75 7346271.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania

Informacje i wzory wypełnienia

Pociąg do segregacji

Subskrybuje zawartość
wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe