Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Aktualności

FUNKCJONOWANIE NOWEJ USTAWY "ŚMIECIOWEJ" W ROZMOWIE "AZART-SAT"

Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wystąpił w Telewizji Lokalnej AZART-SAT w "Rozmowa tygodnia". Tematyka rozmowy dotyczyła funkcjonowania Spółki po trzech miesiącach obowiązywania nowej ustawy "śmieciowej".

AZART-SAT Rozmowa tygodnia

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu wynajmie lokal o powierzchni 74 m2 przy ul. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu.
Lokal do obejrzenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Informacje o warunkach wynajmu pod nr tel. 75 734 62 71 wew. 36 lub 31

WP

UTWORZENIE FUNDUSZU REKULTYWACYJNEGO

Zarządzeniem Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu

ODBIÓR ODPADÓW W BOLESŁAWCU OD 1-GO LIPCA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2013 roku, w dalszym ciągu nasza spółka będzie świadczyć usługi wywozu odpadów na terenie Miasta Bolesławiec. Kierując się wieloletnim doświadczeniem oraz dbałością o dobór profesjonalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami informujemy, że dotychczas użytkowane przez Państwa pojemniki na odpady będzie można wynajmować na podstawie odrębnej umowy.

      W związku z powyższym zapraszamy w miesiącu lipcu do Biura Obsługi Klienta celem podpisania stosownej umowy najmu. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz pod numerem telefonu BOK 75 734 62 71 wew. 33/34.

PARKING PŁATNY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ

Od dnia 22.04.2013 r. parking przy ul. Gdańskiej zostaje przekształcony na parking płatny niestrzeżony. Wprowadzenie opłat ma na celu zwiększenie rotacji miejsc parkingowych oraz możliwość swobodnego parkowania pojazdów osobom odwiedzającym  groby zmarłych na cmentarzu komunalnym.

Opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 w następującej wysokości:
- pierwsza rozpoczęta godzina parkowania    - 1,00 zł
- druga rozpoczęta godzina parkowania         - 2,40 zł
- trzecia rozpoczęta godzina parkowania        - 2,80 zł
- czwarta rozpoczęta i kolejna godzina parkowania   - 2,00 zł
- przekroczenie opłaconego czasu parkowania oraz brak opłaty za parkowanie – 50,00 zł

 Opłaty nie dotyczą pojazdów:
- służb ratowniczych będących w akcji
- osób legitymujących się kartą parkingową dla niepełnosprawnych
- osób, które uzyskają pisemną zgodę Zarządcy

Gdańska  Gdańska

ZMIANA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Jej przepisy dostosowują polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 

Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przejmie zarządzanie gospodarką odpadami. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców miasta (nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych), również tych, którzy dotychczas nie mieli podpisanych umów, lub też takie umowy rozwiązali. Dzięki tym zmianom mniej odpadów trafi na dzikie wysypiska, a więcej odpadów będzie poddawanych segregacji („segregujesz – płacisz mniej”).  Gmina w przetargu wyłoni tylko jedną firmę odbierającą odpady komunalne. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne segregowane oraz  odpady niesegregowane w każdej ilości.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bolesławcu należy składać do 30.04.2013 r. w:
1. Dziale Gospodarki Odpadami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23.
2. Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Staszica 6,

Wszystkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w Bolesławcu można uzyskać w:
1. Dział Gospodarki Odpadami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23, pok. nr 1 oraz pod numerami telefonów: 75 6440923 oraz 723353322.
2. Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Staszica 6, pok. nr 5 oraz pod numerem telefonu 75 7346271.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania

Informacje i wzory wypełnienia

Pociąg do segregacji

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy mieszkańców miasta Bolesławiec, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, został ustalony termin nieodpłatnego wywozu odpadów wielkogabarytowych na 19 marca 2013 r.

Prosimy jednocześnie o wystawienie odpadów w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości (w pobliżu obudów i stanowisk śmietnikowych) i ułatwiającym załadunek na pojazdy.
Celem sprawnego i niezwłocznego usunięcia odpadów wielkogabarytowych prosimy właścicieli i zarządców nieruchomości o przekazanie do Biura Obsługi Klienta informacji o miejscu złożenia odpadów.

Odpady wielkogabarytowe – są to np.:

  • meble,
  • dywany,
  • wykładziny podłogowe,
  • drzwi i inne.

BOLESŁAWIEC WŚRÓD NAJLEPSZYCH !!!

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu otrzymał decyzją Kapituły XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu wyróżnienia w kategoriach:

  • „Edukacja Ekologiczna” – za prowadzenie edukacji ekologicznej, współpracę
    z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi,
  • „Zielony kontakt” – za zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • „Rekordowy karton” – za zbiórkę opakowań wielomateriałowych m.in. po sokach, mleku.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w recyklingu MZGK otrzymał nominację do tytułu „”TYGRYSA RECYKLINGU” na najlepszą firmę w Polsce prowadząca zbiórkę. 

Wyróżnienia zostały rozdane na uroczystym finale Konkursu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO/2012 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Otrzymanie wyróżnień było możliwe dzięki zaangażowaniu się w prowadzenie działań ekologicznych m.in. przez: dzieci i młodzież szkolną, grono pedagogiczne,  mieszkańców, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, Stowarzyszenie TRÓJRZECZE oraz pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. 

W imieniu Spółki wyróżnienia odebrał Władysław Bakalarz, Prezes Zarządu MZGK Bolesławiec.

  POLEKO 2012 POLEKO 2012 POLEKO 2012 POLEKO 2012

ZAPRASZAMY

na stronę internetową organizatora konkursu: http://www.pucharrecyklingu.pl/

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO

Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Bolesławcu stał się strefą płatnego parkowania 01.01.2013.  Wprowadzenie opłat powinno zwiększyć rotację miejsc parkingowych i umożliwić klientom zaparkowanie samochodu i załatwienie spraw w Urzędzie Miasta czy w Starostwie Powiatowym.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązują - w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w następujących wysokościach:
-        za pierwsza godzinę: 1,00 zł (za pierwsze rozpoczęte 30 minut 0,50 zł i za drugie rozpoczęte 30 minut 0,50 zł )
-        za drugą godzinę: 1,20 zł;
-        za trzecią godzinę: 1,40 zł;
-        za czwartą i każdą kolejną godzinę: 1,00 zł.
-        za nie uiszczenie opłaty za parkowanie - opłata dodatkowa: 50 zł

Opłaty nie dotyczą pojazdów:
-        służb ratowniczych będących w akcji;
-        osób legitymujących się kartą parkingową dla niepełnosprawnych;
-        osób, które uzyskają pisemną zgodę zarządcy.

Płatne w godzinach    Plac Piłsudskiego - parking płatny    Plac Piłsudskiego - parking płatny

EKOLOGICZNY SUKCES BOLESŁAWCA

W dniu 1 czerwca 2012r. odbyła się kolejna już edycja akcji ekologicznej polegająca na edukacji i zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pn: „Elektrograty wymiatamy z chaty”. Akcja została zorganizowana przy udziale bolesławieckich firm i instytucji, tj: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, Stowarzyszenie TRÓJRZECZE, ELEKTROS, Gimnazjum Samorządowe nr2 oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bolesławca i medialnym Telewizji Lokalnej AZART-SAT.

      Gościem specjalnym projektu była Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia, pomysłodawczyni i prowadząca akcję „Sprzątanie Świata”, na stałe zamieszkująca w Melbourne w Australii. W ramach projektu zostały przeprowadzone w szkołach i przedszkolach konkursy plastyczne, pogadanki ekologiczne oraz konferencja z Panią Mira Stanisławską-Meysztowicz, która odbyła się w Gimnazjum Samorządowym nr2, na której obecni byli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr4 i Gimnazjum Samorządowego nr3.
     Kolejnym elementem zadania była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy kto w tych dniach przyniósł na bolesławiecki Rynek, zbędny lub zepsuty sprzęt np. lodówkę, telewizor, komputer czy radio otrzymał nieodpłatną wejściówkę do kina na film „Muppety”. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Do mobilnego punktu zbiórki zużytego sprzętu przyszło ponad 750 mieszkańców, dorosłych i dzieci. W związku z tak ogromnym zainteresowaniem zakupiona została kolejna projekcja filmu i odbędą się one  w dniu 16 czerwca o godz. 10.00 i 12.00 w Kinie FORUM. Ogółem zebrano ponad 900 szt. różnego rodzaju sprzętu (wagowo ponad 2500 kg), co znacznie przyczyniło się do utrzymania porządku i czystości zarówno w naszych domach i mieszkaniach, jak i w naszym otoczeniu.
     Na przeprowadzenie projektu zostały pozyskane przez Stowarzyszenie TRÓJRZECZE wraz z partnerami środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu „małych grantów”.

     W związku z pełnym sukcesem zorganizowanej akcji ekologicznej oraz ogromnym zainteresowaniem innych bolesławieckich firm i instytucji planowane są kolejne edycje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Fundacja "Nasza Ziemia" o przeprowadzonej akcji ekologicznej

Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty   Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty  Elektrograty wymiatamy z chaty

Subskrybuje zawartość
wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe