Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Aktualności

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 6A

MZGK Sp. z O.O. w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bolesławcu przy ulicy Wojska Polskiego 6a.


Szczegóły warunków przetargu


Regulamin komisji przetargowej

PRZEBUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318D – ul. Grunwaldzka, od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Tamka”
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławca wykonuje prace związane z poszerzeniem jezdni ul. Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji powstaje nowy chodnik, nowe oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Zakończenie robót zaplanowano na koniec maja.

Poniżej linki dotyczące realizacji i odbioru prac

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/Wae/przebudowa-grunwaldzkiej-od-dzis-wieksze-utrudnienia

https://muzyczneradio.pl/index.php/articles/23380/przebudowa-grunwaldzkiej-powstanie-dodatkowy-pas-ruchu.html

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/X99/grunwaldzka-juz-po-przebudowie 

 

INWESTYCJE DROGOWE WYKONANE PRZEZ MZGK W 2018 ROKU

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu był w 2018 roku wykonawcą wielu robót drogowo – budowlanych.

Zakład wyspecjalizowany jest w wykonywaniu podbudów pod nawierzchnie dróg, układanie nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej oraz mas mineralno-asfaltowych.

Przykładowe realizacje w 2018 roku:

„Budowa parkingu i chodnika ul. Mazowiecka”                                             „Przebudowa drogi ul. Staszica”

                                          

„Przebudowa chodnika ul. Jezierskiego”                                                       „Budowa drogi ul. Grabowa”

                                                               

   "Budowa drogi Dobra"                                                           „Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka”

                                          

ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA WIELKOGABARYTÓW

W dniu 16 listopada 2018r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu Decyzja nr 93/2019 udzielił pozwolenia na użytkowanie boksów magazynowych na odpady komunalne wielkogabarytowe ze zbiórki selektywnej, zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 24, na działce 505/2 w obrębie 0029 Trzebień, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Gmina Bolesławiec, wykonanych w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”.

BOLESŁAWIANIE DBAJĄ O SRODOWISKO - AKCJA EKOLOGICZNA

W dniach 1.10 – 24.10.2018r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  Trzebieniu odbyła akcja ekologiczna pn.: Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze, w ramach której uczniowie z 24 klas bolesławieckich szkół podstawowych uczestniczyli w terenowych lekcjach ekologicznych. Organizatorem akcji było Miejskie Centrum Edukacji Ekologiczne w Bolesławcu i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.  Celem akcji było praktyczne zapoznanie dzieci z tematem gospodarowania odpadami, segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów.
Działanie edukacyjne odbyło się w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
     

NASZE MIASTO ODDYCHA

Urząd Miasta Bolesławiec we współpracy  z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej  zapraszają 29 września 2018 r. o godz. 13.30  do udziału w akcji „Nasze miasto oddycha”.

 

 

Reportaż filmowy z akcji

KOBALTOWY MZGK BOLESŁAWIEC PODCZAS BŚC 2018

W dniu 17 sierpnia 2018r. odbyła się, w ramach 24 Bolesławieckiego Święta Ceramiki, Parada ceramiczna - Ceramiczny Karnawał. Wśród jej uczestników byli również pracownicy MZGK Bolesławiec, którzy w „kobaltowym” przebraniu przemaszerowali ulicami miasta.

Prezes Spółki Władysław Bakalarz pragnie podziękować wszystkim współpracownikom zaangażowanym w paradę, jak również jej uczestnikom oraz widzom, którzy tak gorąco oklaskiwali prezentację MZGK.

Dziękujemy i jak zwykle – do zobaczenia już za rok !!!

             

ODPADY BIO

Szanowni Mieszkańcy miasta Bolesławiec,

 Przypominamy, że do pojemników i worków na odpady Bio (o kolorze brązowym) wrzucamy m.in:

 • trawę, liście, drobne gałęzie, części roślin,
 • obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
 • trociny.

Nie wrzucamy:

 • resztek jedzenia: mięs, wędlin, ryb, kości itp.
 • płynnych resztek jedzenia,
 • piasku, ziemi, kamieni,
 • odchodów zwierzęcych,
 • popiołu z kominka lub pieca
 • i innych.

Dostosowanie się do powyższego pomoże w utrzymaniu pojemników i miejsc ich stacjonowania oraz otoczenia w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 Szanowni Mieszkańcy Bolesławca,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ postępowania przetargowego i Umową zawartą z Gminą Miejską Bolesławiec na odbiór i zagospodarowanie odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg następujących zasad:

 • w przypadku domów jednorodzinnych: konieczność odbioru zgłasza się do Referatu  Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bolesławiec tel. 75 644 09 23,
 • w przypadku zabudowy wielolokalowej: konieczność odbioru zgłasza się do swojego Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej lub do Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bolesławiec tel. 75 644 09 23.

Informujemy, że Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, po zewidencjonowaniu zgłoszeń od mieszkańców
i zweryfikowaniu ponoszonych opłat za odbiór odpadów, przekazuje zlecenie usunięcia odpadów wielkogabarytowych
z danych adresów do Spółki. Spółka, na podstawie ww. umowy odbiera odpady wielkogabarytowe w czasie 48 h od chwili otrzymania zlecenia od Referatu.

Informujemy jednoczesnie, że odpady wielkogabarytowe można dostarczyć do PSZOK w Bolesławcu ul. Staszica 6 czynnego od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 19:00.

Subskrybuje zawartość
wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe